47. skautský oddíl

47. oddíl je dívčí oddíl z Brna Řečkovic.

O nás

Chodí k nám holky z Řečkovic a přilehlých městských částí. Členky jsou rozděleny do družin podle věku, které se schází jednou týdně v klubovně. Přes rok pořádáme oddílové i střediskové akce. Společně potom v létě trávíme dva týdny na táboře.