Skauting

Pokuste se opustit tento svět trochu lepší, než jaký jste ho našli.

Robert Baden-Powell, zakladatel skautského hnutí

Skauting je celosvětové hnutí, které podporuje mladé lidi v jejich mentálním i fyzickém rozvoji, v utužení jejich vztahu k přírodě a skautským hodnotám. Učí odpovědnosti a připravenosti plnit povinnosti vůči sobě samým, stejně tak, jako vůči přírodě, vlasti a bližním.

Světlušky 6 – 10 let

Zákon

1. Světluška je pravdomluvná.

2. Světluška je poslušná.

3. Světluška pomáhá jiným.

4. Světluška je statečná a veselá.

5. Světluška je čistotná. 

Heslo

Pamatuj!

Slib

Slibuji, že se budu snažit 

hledat Pravdu a Lásku, 

být prospěšná své vlasti 

a zachovávat zákon světlušek.

“K tomu mi pomáhej Bůh.”

Příkaz

Buď lepší dnes než včera.

Skautky 11 – 15 let

Zákon

1. Skautka je pravdomluvná

2. Skautka je věrná a oddaná.

3. Skautka je prospěšná a pomáhá jiným.

4. Skautka je přítelkyní všech lidí dobré vůle a sestrou každé skautky.

5. Skautka je zdvořilá.

6. Skautka je ochránkyní přírody a cenných výtvorů lidských.

7. Skautka je poslušná rodičů, představených a vůdců.

8. Skautka je veselé mysli.

9. Skautka je hospodárná.

10. Skautka je čistá v myšlení, slovech i skutcích.

Slib

“Slibuji na svou čest, jak dovedu nejlépe:  sloužit nejvyšší Pravdě a Lásce věrně v každé době, plnit povinnosti vlastní a zachovávat zákony skautské, duší i tělem být připravena pomáhat vlasti i bližním.

“K tomu mi pomáhej Bůh.”

Příkaz

Alespoň jeden dobrý skutek denně.

Heslo

Buď připraven!