Historie

Náš oddíl vznikl v roce 2022 rozdělením původního dívčího oddílu 46. dívčí oddíl z Brna Řečkovic na dva nové oddíly: 47. oddíl a 46. dívčí oddíl. Oba nové oddíly zůstaly dívčí a mají klubovnu v Brně-Řečkovicích. Samostatný 47. oddíl nemá příliš dlouhou historii, ale původní 46. dívčí oddíl vznikl již v roce 1989 společně se vznikem našeho střediska – 16. středisko DUHA.

Tábor Dvojí krve v roce 2018

První vedoucí 46. dívčího oddílu byla Monika Matalová. V průběhu více než 30 let historie 46. dívčího oddílu se ve vedení vystřídalo dalších 5 lidí. V posledních letech měl oddíl až kolem 80 členů a patřil tak mezi největší u nás ve středisku. To byl jeden z důvodů pro rozdělení oddílu. K úspěšnému rozdělení na dva nové oddíly nás dovedla sestra vůdkyně Arya (Iva Vašáková), která je nyní vůdkyní nového 46. dívčího oddílu. Vůdkyní našeho 47. oddílu se stala Georga (Veronika Míčková) spolu se zástupkyní Rézy (Tereza Olšáková).

Historie našeho 47. oddílu se teprve začíná psát a my jsme moc rády, že toho budeme společně součástí.